บจก.นครพิงค์ ออโตเมชั่น ซีเคียวริตี้ ไอ.ที

Nuuo โปรแกรมบริหารจัดการระบบกล้องวงจรปิด

฿0.00
Nuuoโปรแกรมบริหารจัดการ และตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิด
  • หมวดหมู่ : Nuuoโปรแกรมบริหารจัดการระบบกล้องวงจรปิด
  • รหัสสินค้า : 001305

รายละเอียดสินค้า Nuuo โปรแกรมบริหารจัดการระบบกล้องวงจรปิด

Main Features
• รองรับกล้องชนิด Mega pixel (กล้องความละเอียดสูง), กล้อง IP Camera และ Video Sever
• สามารถกำหนดตำแหน่งและควบคุมกล้อง ชนิด PTZ (Pan/Tilt/Zoom)
• สามารถดูภาพได้พร้อมกันหลายเครื่อง
• สามารถต่อจอภาพได้ 3 จอภาพพร้อมกัน (สำหรับดูภาพปัจจุบันได้ 2 จอและ ภาพที่ทำการบันทึกไว้ 1จอภาพ)
• มีระบบป้องกันตรวจสอบ (Smart detection)ได้ 6 ลักษณะ
• สามารถตรวจสอบเหตุการณ์ได้ 10 ประเภทพร้อมกัน
• ตรวจนับจำนวนคนหรือวัตถุได้
• สามารถเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์เตือนภัยหรืออุปกรณ์ภายนอกได้
• มีระบบการค้นหาเหตุการณ์ที่บันทึกไว้ได้อย่างรวดเร็ว
• สามารถดูภาพและควบคุมการทำงาน, ดูภาพที่บันทึก, อุปกรณ์ต่อพ่วง ระยะไกล (ผ่าน Internet)
• ควบคุมและส่งสัญญาณเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติ
• สามารถใช้อุปกรณ์ควบคุมกล้อง PTZ (Joystick)
• หน้าจอการใช้งานเป็นแบบกราฟฟิค ทำให้ใช้งานได้อย่างง่าย
• มีแผนที่อิเล็กทรอนิกส์ (E-Map)
• มีเครื่องมือสำหรับกู้ข้อมูลที่เสียหายได้
• สามารถเชื่อมต่อกับระบบคิดเงินหน้าร้าน (POS) ได้

 

Video Feature
• 3 จอภาพ – สามารถดูภาพพร้อมกันได้ 64 กล้อง โดย 2 จอภาพแสดงภาพปัจจุบันและอีก 1 จอภาพแสดงภาพที่บันทึกไว้
• สามารถบันทึกภาพและเสียงได้พร้อมกัน
• เครื่องบันทึกภาพ รองรับกล้อง IP Camera และ Video Sever
Live Display
• ดูภาพได้สูงสุด 64 กล้องต่อเครื่องบันทึก
• รองรับ 2 จอภาพ
 กำหนดพื้นที่ที่ต้องการเป็นพิเศษ : กำหนดหน้า 1 จอสำหรับดูภาพทั่วไปและอีก 1 หน้าจอสำหรับพื้นที่ที่ต้องการเป็นพิเศษ
 สามารถดูภาพปัจจุบันพร้อมพร้อมที่บันทึกไว้ในเวลาเดียวกันได้ : โดยกำหนดหน้าจอหนึ่งสำหรับดูภาพและอีกหนึ่งหน้าจอสำหรับแสดงภาพ
 จอภาพพิเศษ : เมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติ สามารถ สั่งให้ภาพแสดงขึ้นบนหน้าจอที่ 2 ได้โดยอัตโนมัติ และหน้าจอแรกสำหรับดูภาพปัจจุบัน
• ควบคุมหน้าจอได้อย่างง่ายดาย สามารถเลือกแสดงภาพได้ 1/4/6/9/10/13/16/25/36/49/64 ต่อหน้าจอ และเต็มหน้าจอ
• การแสดงภาพ – รองรับการแสดงภาพที่แตกต่างกันในแต่ละกล้องภายในเครื่องบันทึกเดียวกัน
• รองรับการแสดงภาพที่ความละเอียด 1024x768, 1200x900, 1280x1024, และ 1600x1200 PTZ Control
• ควบคุมตำแหน่งการ PTZ –กล้อง PTZ แต่ละตัว สามารถบันทึกตำแหน่งที่แตกต่างกันของกล้องแต่ละตัวเพื่อให้กล้องเคลื่อนไปยังตำแหน่งที่ต้องการได้
• เส้นทาง - สามารถกำหนดเส้นทางการเคลื่อนที่ให้กล้องแต่ละตัวให้เคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งที่กำหนดได้
• Digital PTZ – รองรับการการสั่งให้กล้อง ทำการจับภาพในตำแหน่งที่ต้องการ โดยสามารถกำหนดพื้นที่ที่ต้องการได้หลายตำแหน่ง

 

Smart Detection
• การตรวจสอบแบบชาญฉลาด โดยสามารถกำหนดเหตุการณ์ ได้ถึง 6 ลักษณะ โดยการรับสัญญาณภาพเหตุการณ์ และรองรับการใช้งานได้ 13 ผู้ใช้ในการใช้งานแบบ POS ได้ 2 เหตุการณ์
Camera Events :
- การเคลื่อนไหวแบบทั่วไป (General Motion)
- การวางวัตถุ (Missing Object)
- การหายไปของวัตถุ (Foreign Object)
- โฟกัสกล้องสูญหาย (Lose Focus)
- การปิดบังหน้ากล้อง (Camera Occlusion)
- การหายของสัญญาณกล้อง (Signal Lost)
Signal Digital Input Event
System Event :
- การแจ้งเตือนเมื่อพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลเต็ม
- แจ้งเตือนเมื่ออุณหภูมิของเครื่องบันทึกผิดปกติ
การแจ้งเตือนผ่านรูปแบบต่างๆ
- ทางจอภาพ
- ทางเสียง
- ทางอีเมล์
- ทางโทรศัพท์
- สั่งให้กล้อง PTZ ไปยังตำแหน่งที่ต้องการ
- ส่งสัญญาณออกมายังอุปกรณ์ภายนอก
- ทาง SMS
- ส่งสัญญาณไปยัง ห้องควบคุมหลัก
- ส่งภาพไปทาง FTP
- แสดงหน้าต่างเหตุการณ์พร้อมตำแหน่งที่เกิดทางแผนที่อิเล็กทรอนิกส์

 

การบันทึกและกำหนดการ
- รูปแบบการบีบอัด – MPEG4, M-JPEG, MxPEG และ H.264
- การบันทึกสัญญาณภาพพร้อมสัญญาณเสียง
- การล้างข้อมูลเก่าออกเพื่อทำการบันทึกเข้าไปใหม่เมื่อพื้นที่การจัดเก็บเต็ม
- รูปแบบการบันทึก – ตลอดเวลา (continuous record), เหตุการณ์ผิดปกติ (record by event), สัญญาณ (record by digital input), การเคลื่อนไหว (record by motion), ตามวันเวลาที่กำหนด (record by schedule) และ ตามผู้ใช้งานกำหนด (manual record)
- การบันทึกตามวันเวลาที่กำหนด – วัน, สัปดาห์, บันทึกซ้ำตามแผนงาน
- การบันทึกภาพยังอุปกรณ์ต่อพ่วงภายนอก ได้ในรูปแบบ DAS, NAS และ SAN โดยไม่จำกัดพื้นที่ในการจัดเก็บ โดยขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้งาน
การเล่นภาพย้อนหลังและค้นหา
- สามารถแสดงภาพย้อนหลังได้พร้อมกัน 16 กล้อง ต่อเครื่องบันทึก โดยสามารถแสดงภาพได้เต็มหน้าจอ
- สามารถค้นหาเหตุการณ์ที่ต้องการ ตามเหตุการณ์, พื้นที่, วัน, เวลา และการใช้งาน
- ผู้ใช้งานสามารถกำหนดพื้นที่ในการจัดเก็บและตำแหน่งของการจัดเก็บได้ โดยขึ้นอยู่กับขนาดของหน่วยความจำที่ต้องการจัดเก็บและสามารถต่อพ่วงได้เพิ่มได้อย่างจำกัดโดยไม่ทำเกิดปัญหาในการบันทึก
- สามารถค้นหาช่วงเวลาที่ต้องการได้อย่างง่ายโดยการเลือกเมาส์ไปยังช่วงวันเวลา หรือ เหตุการณ์ที่ต้องการ
- ควบคุมการเล่นภาพย้อนหลัง : เล่นภาพย้อนหลัง (playback), เดินหน้าและย้อนหลัง (backward playback), เดินหน้าและย้อนหลังอย่างรวดเร็ว (fast forward/backward playback)
- สามารถขยายภาพในส่วนที่ต้องการได้
- สามารถแปลงสัญญาณภาพ เป็น “AVI” และ “ASF” เพื่อนำไปแสดงยังเครื่องอื่นได้
- สามารถแปลงสัญญาณภาพเป็นภาพนิ่งในรูปแบบ “BMP” และ “JPEG” เพื่อเก็บหรือสั่งพิมพ์ภาพไปยังเครื่องพิมพ์ภาพได้
- สามารถทำการสำรองข้อมูลที่ได้ทำการบันทึกไว้แล้วได้ โดยการจัดเก็บใน Harddisk, CD หรือ DVD ได้
- สามารถส่งปรับสัญญาณภาพให้มีความคมชัดขึ้นได้ ความชัดเจน (visibility), ความคม (sharpen), ความสว่าง (brightness), ความคมชัด (contract) , สเกลสีเทา (grey scale)

 

การควบคุมการทำงานเครื่องบันทึกผ่านเครือข่ายระยะไกล
- การแจ้งเตือนและตรวจสอบสัญญาณแจ้งเตือนผ่าน โปรแกรม nuuo Central Management
- การควบคุมการแสดงภาพ ผ่าน แผนที่อิเล็กทรอนิกส์ จาก โปรแกรมเครื่องลูกข่าย หรือ ผ่าน Web browser
- ควบคุมการเล่นภาพย้อนหลัง ผ่าน โปรแกรมเครื่องลูกข่าย หรือ ผ่าน Web browser
- ควบคุมการทำงานและปรับแต่งการใช้งานได้
- ควบคุมการบันทึกและการจัดเก็บได้
- ควบคุมกล้อง PTZ ได้
- ควบคุมอุปกรณ์ต่อพ่วงได้
- รองรับ 3GPP การแสดงภาพผ่าน PDA และมือถืออื่นๆ
- การนับจำนวนวัตถุที่ผ่าน – คน หรือ รถ
- การควบคุมที่ง่าย – โดยผ่านทางหน้าต่างการใช้งานที่ไม่สับซ้อน ทำให้ง่ายต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ควบคุมสามารถกำหนด ระดับการใช้งาน และเพิ่มหรือ ลบ และจำกัดสิทธิ์ผู้ใช้งานได้
- สามารถกำหนดแบ่งกลุ่มผู้ใช้งาน
- สามารถดูการเชื่อมต่อ การใช้งาน ระดับการใช้งาน และอัตราการใช้งาน โดยสามารถควบคุมการทำงานและวิเคราะห์การใช้งานผ่านทางระบบควบคุมได้
- รายงานข้อมูล : เหตุการณ์, ข้อมูลระบบ, การนับจำนวน และสามารถส่งออกเป็น “xls” หรือ “txt” 
- การบันทึก การป้องกัน 
- รองรับอุปกรณ์ควบคุมการ PTZ (Joystick)
- ฟังก์ชั่น DDNS
- กำหนดการแสดงภาพและอัตราการแสดงภาพได้
- รองรับ 3GPP การแสดงภาพผ่าน PDA และมือถือ
- แผนที่อิเล็กทรอนิกส์ (E-Map)
- มีเครื่องมือสำหรับกู้ข้อมูลที่เสียหายได้
- สามารถเชื่อมต่อกับระบบคิดเงินหน้าร้าน (POS) ได้

 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง Nuuo โปรแกรมบริหารจัดการระบบกล้องวงจรปิด