ระบบเตือนอัคคีภัย FIRE ALARM รุ่น : MS-2(E) 2 ZONE
ตู้คอนโทรล FIRE LITE 5โซน MS-5024UD มาตรฐาน UL
สัญญาณกันขโมย CM-007M4
สัญญาณกันขโมย CM-007I
สัญญาณกันขโมย CM007JX
สัญญาณกันขโมย CM-007K
สัญญาณกันขโมย CM-007K3
สัญญาณกันขโมย CM-007Z
สัญญาณกันขโมย CM-007KX
สัญญาณกันขโมย wisdom
สัญญาณกันขโมย Wireless PIR Detector
สัญญาณกันขโมย Wireless PET Immune Detector
สัญญาณกันขโมย Universal Transmitters Magnetic Contacts
สัญญาณกันขโมย WATCHOUT The Most Reliable Outdoor Detector
รีโมทควบคุม Rolling Code 4-Button Key Fob
แป้นกดรหัสควบคุม Wireless Keypad
อุปกรณ์ตรวจจับควันไฟ Wireless Photoelectric Smoke Detector
ไซเรน External Sounder With Flash Light
สัญญาณกันขโมย Wireless GSM/GPRS Modules
สัญญาณกันขโมย Maxwell MaxGuard 9
สัญญาณกันขโมย P.I.R (Passive Infrared Detector)
กันขโมย Door/window Contact แบบกันระอองน้ำ (Rain Proof)
รีโมทควบคุม ( Remote Control)
ไซเรน Siren ไฟกระพริบ
สัญญาณกันขโมย i-HOME
สัญญาณกันขโมย Linear Security System
สัญญาณกันขโมย DVS 2400 – Wireless Security Control Panel
สัญญาณกันขโมย DXS31 Supervised Door/Window Sensor
สัญญาณกันขโมย DXS23 3-Button, 4 Channel Supervised Handheld Transmitter
สัญญาณกันขโมย DXS54 Supervised Passive Infrared Motion Detector
สัญญาณกันขโมย DXS10 Supervised Remote Keypad
สัญญาณกันขโมย DXS72 Supervised Photoelectric Smoke Detector
สัญญาณกันขโมย DXS91 Supervised Glass Break
สัญญาณกันขโมย DXT42 2-Button, 3 channel Mini Transmitter
สัญญาณกันขโมย DUAL824 Supervised Hybrid Security Control and Hardwire Keypad
กันขโมย Wirefree Standard Alarm B-HSA6200
กันขโมย Wirefree Premium Alarm B-HSA6400
กันขโมย Wirefree Door/Window Contact (B-HSA6010)
กันขโมย Wirefree PIR (B-HSA6020)
สัญญาณกันขโมย รีโมท Remote Keyfob (Currently Unavailable) (B-HSA6060)
ดักจับควัญไฟ Smoke Detector (B-HSA3070)
กันขโมย Wirefree Keypad (B-HSA6080)
กันขโมย Wirefree Panic Button (B-HSA3045)
ระบบสัญญาณกันขโมย CFT รุ่น HA-981R
กันขโมย สวิทช์ GRI 100-12 Surface Mount Switch
กันขโมย สวิทช์ GRI VS06-Vent Switch
กันขโมย สวิทช์ GRI DS-01 Dome Switch
กันขโมย สวิทช์ GRI CBM Hold Up Switch
กันขโมย สวิทช์ GRI 20RS-12 Miniature 3/8” Recessed Switch
เครืองตรวจจับของเหลว GRI 2800 Surface Mounted Water Sensor

                                  
Sitemap หมวดหมู่