รีโมทแบบไร้สาย KP-700
รีโมทแบบไร้สาย RC-80
รีโมทแบบไร้สาย TAG-26
เซ็นเซอร์ประตู, หน้าต่าง, แบบไร้สาย MC-55
เซ็นเซอร์ประตู, หน้าต่าง, แบบไร้สาย MC-1000
เซ็นเซอร์ประตู, หน้าต่าง, แบบไร้สาย DWC-100
เซ็นเซอร์ประตู, หน้าต่าง, แบบไร้สาย DWC-102
เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว แบบไร้สาย PIR-957W
เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว แบบไร้สาย PIR-1000
เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว แบบไร้สาย PIR-910
เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว แบบไร้สาย PIR-900
ระบบกระจายเสียงทางไกล BCH-901
สแกนลายนิ้วมือ และระบบควบคุม HIP CMi 231
สแกนลายนิ้วมือ และระบบควบคุม HIP CMi S60
สแกนลายนิ้วมือ HIP Cmi S70
สแกนลายนิ้วมือ และระบบควบคุม HIP CMi 232
สแกนลายนิ้วมือ และระบบควบคุม HIP CMi 236
สแกนลายนิ้วมือ และระบบควบคุม HIP CMi 237
เครื่องเรียกบัตรคิว
ไฟฉุกเฉิน ป้ายกล่องไฟทางออก ป้ายกล่องไฟทางหนีไฟ
สัญญาณกันขโมย,Alarm
จานดาวเทียม,ดาวเทียม
จานดาวเทียม SAMART DTH
กิจกรรม ตาสับปะรดสัญจร ครั้งที่ 1 วันที่ 13-15 ส.ค. 2556
กิจกรรม ตาสับปะรดสัญจร ครั้งที่ 2 วันที่ 19-20 ส.ค. 2556
สแกน,สแกนลายนิ้วมือ,Finger Scan
กิจกรรม ตาสับปะรดสัญจร ครั้งที่ 3 วันที่ 22-23 ส.ค. 2556
สัญญาณเตือนอัคคีภัย,Fire Alarm
เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ CBM 1000 II
ตู้สาขาโทรศัพท์ FORTH IPX SERIES
กันขโมย รุ่น CA-10
ยูพีเอส UPS Zircon LCD 1000VA-2200VA
แฟกซ์ เซิฟเวอร์ PHONIK FAX Server
Vooice Logger ระบบบันทึกเสียงของผู้ใช้โทรศัพท์
MDF กล่องพลาสติก ใช้ภายในอาคาร WT-1089F
MDF กล่องพลาสติก ใช้ภายในอาคาร WT-1108
MDF กล่องพลาสติก ใช้ภายในอาคาร WT-1068A
อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า Line Protector
โทรศัพท์ Phonik PH-2348
โทรศัพท์ Phonik ST-230D
โทรศัพท์ Phonik PH-2348
โทรศัพท์ Phonik PH-3811 (G)
โทรศัพท์ Phonik PH-2939
โทรศัพท์ Phonik PH-359
ไฟเบอร์ คอนเวอร์เตอร์ Gigabit Converter Switch
ไฟเบอร์ คอนเวอร์เตอร์ 10/100 Converter Switch
ไฟเบอร์ คอนเวอร์เตอร์ Fiber/E1 Media Converter
ไฟเบอร์ คอนเวอร์เตอร์ Fiber/T Media Converter
สัญญาณกันขโมย Premier Elite Impaq Plus-W
สัญญาณกันขโมย Premier Elite 8XP-W

                                  
Sitemap หมวดหมู่